Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Eladó adatai

z Ön üzleti partnere az itt található online-kínálat keretein belül minden esetben a  WebshopFactory Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-303412, Adószám:14983362-2-42, Székhely: 1145 Budapest Újvilág u. 50-52. továbbiakban, mint Eladó néven szerepel.

A Vevő és egyéb felhasználó

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt.
Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

Szerződéskötés

Az Eladó kutyaspolok.hu honlapján található tartalom egy kötetlen kínálat az Eladótól való vásárlásra. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre. A megrendelés a www.kutyaspolok.hu webáruházon keresztül történik. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével a Vevő egy kötött ajánlatot tesz egy vételi ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az eladó e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelést.

Szállítás, személyes átvétel

A megjelenített termékeket a kutyaspolok.hu webáruházból történő megrendelés után a 1149 Budapest, Róna utca 120-122. szám alatti irodánkban lehet átvenni előre egyeztetett időpontban. Irodánk kizárólag átvevő pontként üzemel.

Szállítást csak belföldi címre vállalunk. A szállítás egy az Eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját a Vevőnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a kutyaspolok.hu oldalon. A futárszolgálat a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi.

A szállítás legfeljebb 14 napon belül történik, de rendszerint a termék pár napon belül kiszállításra kerül.

A futárszolgálat kétszer kísérli meg a termékek kézbesítését. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg – a Vevőt terhelik. A harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben a Vevő a második sikertelen kézbesítés napjától számított 14 napon belül a megrendelt termékek árát és kézbesítésének költségét (beleértve a kettő alkalommal sikertelen kézbesítés költségeit is) nem utalja át az Eladó számlájára, az Eladó a szerződéstől elállhat.

Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 14 napon belül nem kerülne kiszállításra, az eladó a határidő lejártáig írásban értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie.

A vevő a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.

A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vevő megtagadja, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt Eladó abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a Vevő erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Árak

A webáruházban szereplő árak bruttó árak, azaz tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az összes ide vonatkozó adónemet. A Vevőt terheli a termék árának, valamint kiszállítás esetén a szállítási költségnek megfizetése. A szállítási költség mértéke a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket és az árakat megtalálja a www.kutyaspolok.hu oldalon.

Amennyiben a termékek ára technikai hiba miatt, vagy egyéb okból tévesen kerül feltüntetésre a webáruházban, Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Ezen tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha Eladó automatikus visszaigazolást küld.

Fizetés

A fizetési mód a Vevő választása alapján lehet utánvét, átutalás vagy helyszíni átvételkor történő befizetés, illetve bankkártyás fizetés. Az Eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni.

Amennyiben a Vevő által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, a Vevő köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.

Az Eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.

A Vevő nemfizetése esetén az Eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.

Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.

Online bankkártyás fizetés – Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
– MasterCard
– Maestro
– Visa
– Visa Electron
– American Express

Szavatosság

Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, a Vevő a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vevő köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az Eladó a szállítást követően megtéríti a Vevő ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

Rendelés lemondásának feltételei, elállási jog

A vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentiekben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: WebshopFactory Kft. 1145 Budapest Újvilág u.50-52.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését.

Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Vevő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.

Korlátozott felelősség

Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

Technikai eltérések

A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

Adatvédelem

Az Eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.

Jogi hézagok és kiegészítések

Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Adatkezelési tájékoztató
Ki gyűjti a személyes adatokat?

Az ön adatait a WebshopFactory Kft gyűjti.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatok nélkül is hozzáférhet webáruházunkon található tartalmakhoz, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg webáruházunkból történő rendelés esetén az adatvédelmi tájékoztatót, valamint az általános szerződési feltételeket.

Az alábbi személyes adatok kezelést történik:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, egyéb kapcsolattartó megadása esetén a neve telefonszáma
 • telefonszám
 • szállítási cím, levelezési cím, székhely címe
 • e-mail cím
 • rendszer információk
 • vásárlás/regisztráció dátuma

Fogalmi meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.cicaspolok.hu) regisztrál.

Milyen célból gyűjtünk adatokat?

Az adatkezelés fő célja: a vásárlók kiszolgálása. Cégünk elkötelezett az iránt, hogy a meghatározott és a jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja fel a megadott személyes adatokat, csak a céloknak megfelelően kezeli azokat.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett tájékoztatási kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését. (A jogszabályban előírt adatkezelések kivételével.)
Az érintett kérheti, hogy a WebshopFactory Kft. -t, hogy tájékoztassa a feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számítva, a WebshopFactory Kft. legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni az érintettnek. A tájékoztatás díjmentes.
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

A WebshopFactory Kft a személyes adatot törli, ha

 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • bíróság vagy illetékes biztos elrendelte
 • a kezelése jogellenes

Amennyiben az érintett feldolgozott adatinak a módosítását, vagy törlését kéri, értesítjük mindazokat akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbítottuk. 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett vásárló hozzájárulása, illetve az Adatvédelmi törvény megfelelő rendelkezései.

Adatbiztonság

A weboldal biztonságos szerveren üzemel, melyhez a WebshopFactory Kft. illetékes munkavállalóin kívül és a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. Az adatok biztonságos jelszóval védettek, személyhez kötöttek. A hozzáférések rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerülnek. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adattovábbítás: kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az adatok kezelését a WebshopFactory Kft. végzi. Az érintettek adatainak kezelését és tárolásást más cégek is végzik, a tulajdonoson kívül. Amikor ezekkel a cégekkel osztjuk meg a személyes adatokat, kifejezetten utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, valamint arra, hogy nem használhatják saját marketinges céljaikra. (Kivéve az érintettek hozzájárulásával)

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 • FAMABE Kft. – könyvelés
 • GLS Hungary Kft.- futárszolgálati tevékenységek 
 • Csomagküldő.hu Kft. – futárszolgálati tevékenységek
 • Google Inc. – (Google Drive, Google Analytics, Chrome böngésző) – Felhőben történő adat és file tárolást, online dokumentum kezelés, látogatottsági statisztika szolgáltatás) 
Cookies (Süti) kezelés

Mi az a cookie?
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Megtiltható-e a cookie-k gépemre történő telepítése, vagy a cookie-k törlése?

Természetesen, igen. Viszont fontos tudni, hogy a böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát, a jobb felhasználási élmény miatt. A böngészők beállításaiban a cookie-k visszautasíthatók, korlátozhatók, illetve letilthatók, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek.

Mi a cookie-k feladata?

 •  minőségi felhasználói élményt biztosítanak
 • megjegyzik a látogatók/vásárlók egyéni beállításait, pl. begépelt keresések, felhasználónevet stb. , így nem kell újra beírni őket
 • ezáltal megkönnyebbül, meggyorsabbul az oldal használata
 • információt gyűjtenek a látogatókról/vásárolók és arról az eszközről amivel az oldalt látogatja

Harmadik fél által megtalálható cookie-k a weboldalon:

 • Google Analytics: Az oldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics cookie-jait is. A cookie-k adatokat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, mikor látogatják, milyen készülékről, milyen oldalt néznek jelenleg. Statisztikai célokból helyeztük el weboldalunkon, így a látogatónak semmi hátránya/kára nem származik belőle. Ezek a cookie-k a látogató böngészőjében maradnak, addig amíg a látogató nem törli őket.
 • Facebook pixel, facebook analitika: Facebookon hirdetjük webáruházunkat, így az adatkezelő (jelen esetben a facebook), a Facebook pixel használatával JavaScript kódot ágyaz be, amely információkat küld a Facebooknak, amikor a felhasználó műveleteket hajt végre az oldalon. Pl. meglátogatja az oldalt, vásárol stb. A Facebook Pixel adatokat nem gyűjt, illetve nem is tárolja azokat, így csak statisztikai célokból használjuk.
 • Facebook remarketing: Célja, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára a Facebook, mint adatkezelő, reklámja elérhetővé váljon, miközben a Facebookot használja. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a Facebook remarketing adatokat nem gyűjt, illetve nem tárol.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett bármikor jogosult az alábbiakra:

 •  hozzáférést kérhet a személyes adataihoz
 • a kezelt személyes adatai helyesbítésére
 • a kezelt személyes adatainak törlését kérni
 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni
 • személyes adatkezelés ellen tiltakozni
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni
 • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását férni
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén